Ensotremenske bremenske vrvi z dodanimi elementi

P122 – enostremenska vrv z manjšimi zankami ter dodanimi očesnimi kavlji pred stiskom tulk.