Jeklene vrvi za prenos bremen – jeklenice/priveznice/’zajle’ so namenjene za privezovanje, vlečenje in prenos bremen kot končni element kateregakoli transportnega sredstva. Uporabljamo jih tam, koder narava dela to dopušča.

Ta privezovalna sredstva so izdelana iz jeklenih vrvi trdnostnega razreda 1770 N/mm2. Konci vrvi so z aluminijastimi tuljkami stisnjeni tako, da žice niso poškodovane, pač pa zalite. Tak stik onemogoča razvezovanje zanke. Priveznice so lahko opremljene z dodatno opremo kot so kavlji, z obroči in s prehodnimi členi. Oprema je izbrana glede na vrednosti, ki odgovarjajo posameznim obremenitvam priveznice.

Vse priveznice so preizkušene in jih dobavljamo s potrdilom o kvaliteti.

Opozarjamo uporabnike, da pri izbiri priveznic upoštevajo normative za varstvo pri delu. Uporabljajo naj priveznice takšnega premera in trgalne obremenitve, ki bodo z ozirom na pogoje dela in dejansko obremenitev, zagotavljale potrebni varnostni faktor. Za lažjo izbiro so v naših tabelah navedene dovoljene obremenitve pri varnostnem faktorju 5 in 8.

Pri delu z vrvmi pazimo, da se mehansko ne poškodujejo. Njihovo upogibanje preko robov zmanjšuje varnost. V takih primerih se uporablja ščitnike ali mehke podloge. Vrvi naj se v bližini spoja ne prepogibajo, ne vozlajo ali razvijajo. Delovna temperatura naj ne presega 100°C. Jeklena vrv postane neuporabna zaradi obsega obrabe ali pretrganih žic. Na dolžini 3 premerov vrvi ne smejo biti odtrgane več kot 4 žice, na dolžini 6 premerov ne več kot 6 žic in na dolžini 30 premerov ne več kot 16 žic. Vrv je neuporabna tudi, če je odtrgan cel pramen, če je sploščenega več kot 20% premera, če je ostrorobo vtisnjena ali če je poškodovan spoj.

Pri skladiščenju vrvi jih varujemo pred vlago in agresivnimi sredstvi.

Pri nesimetrični obremenitvi in kotih od 90° do 120° je nosilnost enaka nosilnosti enega stremena.

Jeklene vrvi: tipi in konstrukcija

Jeklene vrvi