Za tri in štiri stremenske vrvi veljajo enake vrednosti v tabeli.

Izdelamo tri in štiristremenske vrvi v več možnih različicah, kot kažejo zgornje skice. Uporabimo različne debeline žičnih vrvi glede na zahtevano nosilnost.