Trakove se uporablja pri prenosu in transportu različnih vrst bremen za dvigovanje, povezovanje in privezovanje.