REDNI PREGLEDI: Redni pregledi bremenskih verig so nujni. Verige mora pregledati proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik najmanj enkrat letno. Svoje ugotovitve mora vpisati v tabelo, ki je priložena vsaki verigi. Verige, ki so poškodovane tako, da je lahko ogrožena varnost, ne smejo biti v uporabi. Zato morate bremenske verige pregledovati ves čas uporabe. Po dveh letih uporabe mora bremenske verige pregledati proizvajalec, ki lahko podaljša njihovo uporabo za naslednji dve leti. Pregled in popravila verig je potrebno vpisovati v tabelo, ki je priložena navodilom. V kolikor se verige uporabljajo na več delovnih mestih, je uporabnik dolžan zagotoviti tabele za vsako delovno mesto, kjer se vpisuje kontrole verig, ki se na njih uporabljajo.

VZDRŽEVANJE: Morebitna popravila bremenskih verig se opravljajo le pri proizvajalcu. Popravljajo se le tiste bremenske verige, na katerih so navedeni proizvajalec, nosilnost in identifikacijska številka. Popravila na spojih niso dovoljena. Popravilo bremenskih verig mora biti brezhibno.

GARANCIJSKA DOBA: Ob doslednem upoštevanju navodil je garancija 1 leto od dneva nakupa. Uporaba dvižnih bremenskih verig je 5 let brez posebnega vzdrževanja.