Zajle oz. jeklene vrvi za prenos bremen – jeklenica/priveznica/jeklena pletenica so namenjene za privezovanje, vlečenje in prenos bremen kot končni element kateregakoli transportnega sredstva. Uporabljamo jih tam, koder narava dela to dopušča.

V razpredelnici najdete zajle oz. jeklene pletenice, ki se uporabljajo v gradbeništvu, gozdarstvu (jeklena vrv za vitel), navtiki, za žične ograje, za zipline …

Ta privezovalna sredstva so izdelana iz jeklenih vrvi trdnostnega razreda 1770 N/mm2. Konci vrvi so z aluminijastimi tuljkami stisnjeni tako, da žice niso poškodovane, pač pa zalite. Tak stik onemogoča razvezovanje zanke. Priveznice so lahko opremljene z dodatno opremo kot so kavlji, z obroči in s prehodnimi členi. Oprema je izbrana glede na vrednosti, ki odgovarjajo posameznim obremenitvam priveznice.

Vse priveznice so preizkušene in jih dobavljamo s potrdilom o kvaliteti.

Opozarjamo uporabnike, da pri izbiri priveznic upoštevajo normative za varstvo pri delu. Uporabljajo naj jeklenice takšnega premera in trgalne obremenitve, ki bodo z ozirom na pogoje dela in dejansko obremenitev, zagotavljale potrebni varnostni faktor. Za lažjo izbiro so v naših tabelah navedene dovoljene obremenitve pri varnostnem faktorju 5 in 8.

Pri delu z vrvmi pazimo, da se mehansko ne poškodujejo. Njihovo upogibanje preko robov zmanjšuje varnost. V takih primerih se uporablja ščitnike ali mehke podloge. Jeklenice naj se v bližini spoja ne prepogibajo, ne vozlajo ali razvijajo. Delovna temperatura naj ne presega 100°C. Zajla postane neuporabna zaradi obsega obrabe ali pretrganih žic. Na dolžini 3 premerov vrvi ne smejo biti odtrgane več kot 4 žice, na dolžini 6 premerov ne več kot 6 žic in na dolžini 30 premerov ne več kot 16 žic. Zajla je neuporabna tudi, če je odtrgan cel pramen, če je sploščenega več kot 20% premera, če je ostrorobo vtisnjena ali če je poškodovan spoj.

Pri skladiščenju vrvi jih varujemo pred vlago in agresivnimi sredstvi.

Pri nesimetrični obremenitvi in kotih od 90° do 120° je nosilnost enaka nosilnosti enega stremena.

Jeklene vrvi: tipi in konstrukcija

tipi-jeklenih-vrvi-jeklene-vrvi