Izdelamo tri in štiristremenske vrvi v več možnih različicah, kot kažejo spodnje skice. Uporabimo različne debeline jeklenih vrvi glede na zahtevano nosilnost. Pri vašem naročilu potrebujemo naslednje podatke: šifro izdelka (označene so nad skicami), premer vrvi ter dolžino izdelka (od oprijema do oprijema).

Za tri in štiri stremenske vrvi veljajo enake vrednosti v tabeli.

stiristremenska bremenska vrv
P401 štiristremenska bremenska vrv z večjimi/mehkejšimi zankami.